Herceg Stjepan Kosača Mostar

Hrvatski Dom

Ustanova Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača kao pravni sljednik nekadašnjeg Doma kulture utemeljena je kao javno poduzeće 1994. godine, Odlukom o utemeljenju Javnog poduzeća Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača, Općinskog vijeća Mostar i kao takvo egzistira do 2002. godine, kada se Odlukama o preuzimanju osnivačkih prava i obaveza, općinskih vijeća gradskih općina Jug, Jugozapad i Zapad, dotadašnje javno poduzeće preregistrira u ustanovu.

Gradsko vijeće Grada Mostara na sjednici održanoj 23.06.2004.godine donijelo je Odluku o preuzimanju osnivačkih, vlasničkih i drugih prava i obveza nad ustanovom Hrvatski dom Herceg Stjepan Kosača Mostar, koja kao takva egzistira i danas.

Kontakt informacije

Adresa:
Trg hrvatskih velikana bb (Rondo)
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)36 314-605

Email adresa: info@kosaca-mostar.com

Web: www.kosaca-mostar.com