Agencija lokalne demokratije Mostar

LDA Mostar

Program Agencija lokalne demokratije (LDA) je osnovan 1993. godine kao udruženje građana, a na inicijativu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, kao sredstvo podsticanja demokratskih procesa i poštivanja ljudskih prava na zapadnom Balkanu.

LDA mrežom, koju sačinjava 10 Agencija lokalne demokratije na području bivše Jugoslavije, jedna u Albaniji, te jedna u Gruziji (Kavkaz), koordinira Asocijacija Agencija lokalne demokratije (ALDA) sa sjedištem u Strazburu te poduredima u Briselu i Vicenzi, i ona okuplja preko 200 partnera iz 21 evropske zemlje.

Pored toga što svaka agencija ima svoj vlastiti identitet i specifičnosti, sve one su unificirane zajedničkom metodologijom međunarodne saradnje. Usvojenom metodologijom, te multilateralnom decentraliziranom saradnjom želi se potvrditi neophodnost temeljne izgradnje mira, razvoja i stabilnosti u Evropi.

LDA Mostar je zvanično otvorena 22. novembra 2004. godine. Agencija je podržana od strane mnogobrojnih partnera – međunarodnih regija i gradova, što uklju?uje i Grad Mostar kao partnera-domaćina, te italijansku regiju Puglia, kao vodećeg partnera LDA Mostar.

LDA Mostar, kao lokalno registrovana neprofitna, nevladina organizacija, postoji već dugi niz godina, te je od svog osnutka implementirala brojne projekte u lokalnoj zajednici, sa ciljem podrške razvoju lokalne zajednice u procesu demokratizacije i pridruživanja EU, odgovarajući na potrebe i probleme u istoj, a sve to koristeći principe multilateralne decentralizirane suradnje, uz uključivanje različitih aktera. LDA Mostar je stvorila dobru suradnju mežu različitim akterima na različitim nivoima, što uključuje lokalne i regionalne vlasti, organizacije civilnog društva, nevladine organizacije, te europske institucije.

Kontakt informacije

Adresa:
Fra Ambre Miletića 30,
88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (0)36 333-830
Fax: +387 (0)36 333-831

Email adresa: ldamostar@aldaintranet.org

Web: www.ldamostar.org