Senada Demirović Habibija

Kao stručni suradnik za kulturno nasljeđe radila u projektu obnove stare gradske jezgre grada Mostara u sklopu ureda Aga Khan Trust for Culture i World Monuments Fund (2000-2002). Kao stručni suradnik za urbanizam, radila u centralnoj zoni Mostara (Distrikt) od 2002.-2004. godine. Od ujedinjenja grada u jedinicu lokalne uprave radim kao stručni savjetnik za prostorno planiranje Službe za urbanističko planiranje pri Odjelu za urbanizam i građenje Grada Mostara.
Od 1997. godine do danas učestvovala na mnogobrojnim, seminarima, konferencijama, radionicama kao koordinator, voditelj, predavač i medijator.
Od 2012. godine kreativni koordinator programa Nove urbane topologije u Mostaru. Jedna od osnivača Centra ADA Mostar.
Poznavanje tri strana jezika: engleski, francuski, talijanski.

Senada Demirović Habibija

Rođena u Mostaru 30.04.1975. godine.
Zvanje magistra nauka iz oblasti arhitekture i urbanizma stekla na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu. Dodiplomski studij studirala u Rabatu (Maroko), Sarajevu(BiH) i Horsesu (Danska).
Trenutno u izradi doktorska disertacija na temu “Urbana rekonstrukcija u kontinuitetu“, pri Arhitektonskom Fakultetu u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu.

NazivSenada Demirović Habibija
ZemljaBosna i Hercegovina
Websitehttp://kucaarhitekture-mostar.com