Predavači

Tarald Ludenvall – Snøhetta

Tarald Ludenvall je profesor na Oslo School of Architecture patner i arhitekt u Snøhetti…

Alen Jašarević

Njemački Arhitekt bh porijekla o 2003. godine pokreće svoj biro jasarevic architekten 2009. učestvovao na bienalu u Sao Paolu 2010. poziv u bda i werkbund docent na arhitektonskom fakultetu Augsburg na odjelu za arhiteturu i urbanzam…

Han Tümertekin

Han Tümertekin je turski arhitekta s adresom u Istanbulu. Univerzitetsko obrazovanje je stekao na Tehničkom Univerzitetu u Istanbulu, a potom stručnu praksu u Parizu…

Dva Arhitekta

Studio 2 arhtekta je arhitektonski studio utemeljen 1992. Utemeljitelji studija su Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić…