Yvonne Farrell i Shalley McNamara

Šesnaesta Internacionalna Izložba Arhitekture održava se od 26. Maja do 25. Novembra 2018. u Veneciji. Biennale Arhitekture 2018. nosi naziv “Slobodan prostor”, a kustosi izložbe su Yvonne Farrell i Shelley McNamara.

Yvonne Farrell (1951, Tullamore) i Shelley McNamara (1952, Lisdoonvarna) su Irske arhitektice, osnivači arhitektonskog biroa Grafton Architects osnovanog 1978. Obe arhitektice su diplomirale na Univerzitetu u Dablinu, partneri su RIAI (Royal Institute of the Architects of Ireland), počasni su medjunarodni partneri RIBA (Royal Institute of British Architects), te su odabrane članice Aosdána – Istaknuta Iranska umjetnička organzacija. Držale su predavaja širom Evrope i Amerike u arhitektonskim školama i univerzitetima.

Grafton Architects su predstavljali Irsku na Venecijanskom Biennale-u 2002, te su ponovno izlagali 2008 godine. Arhitektice Yvonne Farrell i Shelley McNamara su 2017 godine nagradjene Zlatnom medaljom za arhitekturu fondacije Thomas Jefferson.

Grafton Architects su dobitnici mnogih medjunarodnih nagrada, uključujući i World Building of the Year Award 2008, za zgradu Univerziteta Luigi Bocconi u Milanu, koja je prepoznata kao iskonski suvremeno djelo. Objekat se našao i u finalu za nagradu Mies van der Rohe 2009 godine. RIAI je ovaj objekat proglasio dobitnikom zlatne medalje za arhitekturu 2018.


Pogled s ulice Bligny

Objekat je uvučen s ulica Bligny i Roentgen kako bi stvorio javni prostor veličine 18m x 90m. Ovaj prostor privlači posjetioca u srce objekta, nastavljajući se u unutrašnjost, sa sobom noseći površine od kamena, podnu oblogu grada. Ulazni hol služi kao filter izmedju grada i univerziteta.


Pogled na ulaz i novi javni trg


Veliki amfiteatar – dostiže do pune visine objekta